لیست بازیکنان باشگاه رئال مادرید
مادرید فا
لیست بازیکنان
1
کیلور ناواس
دروازه بان
13
کیکو کاسیا
دروازه بان
25
تیبو کورتوا
دروازه بان
30
لوکا زیدان
دروازه بان
12
مارسلو
مدافع
23
دنیلو
مدافع
14
کاسمیرو
هافبک
22
ایسکو
هافبک
11
گرت بیل
مهاجم
18
ماریانو
مهاجم